عشق رقص زندگی

  • زندگی زندان نیست زندگی مجازات نیست زتدگی یک پاداش است و به آنهایی تقدیم می شود که لیاقتش را دارند.
  • میل به عشق قاطعانه ترین نشانه برای اثبات وجود خدا است گواه دیگری وجود ندارد چون انسان عشق می ورزد پس خدا وجود دارد چون انسان بدون عشق نمی تواند زندگی کند پس خدا وجود دارد.
  • عشق عطر و طراوتی است که باید با دیگران تقسیم کرد هر چه بیشتر ببخشی بیشتر بدست می آوری. هر چه کمتر ببخشی کمتر داری. هر چه بیشتر ببخشی به همان نسبت عشق فزونتری از هسته وجودت به بیرون می تراود.
  • اگر کسی تو را دوست دارد از او متشکر باش ولی چیزی از او مطالبه نکن زیرا او اجباری برای دوست داشتن تو ندارد.
  •  اگر بتوانی خوب بخندی و خوب گریه کنی زنده هستی
  • انسان اندوهگین نمرده است ولی زنده هم نیست ائ جایی میان مرگ و زندگی سرگردان است.

                                                     اوشو

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
فرزاد

می توان با خوندن هر مطلب تجربه ایی تازه آموخت از جملات دستچین شده ات ممنون

فرزاد

[گل][گل][گل]

فرشته

دقیقا درسته اگه میخوای دیگران دوستت داشته باشن عشق بورز دو تا پست محشر گذاشتی[گل]