دل ادمها مثل یه جزیره دور افتاده است. این که کی واسه اولین بار پا به این جزیره میزاره مهم نیست. مهم اینه که هیچ وقت جزیره رو ترک نکنه.قلب

اگر پند خردمندان به جان و دل نیاموزی

فلک پندت دهد روزی به سختی باید آموزیمتفکر

قاصدک!شعر مرا از بر کن

بنشین روی نسیمی که ز احساس برون می آید

برو آن گوشه باغ ،سمت آن نرگس مست

که ز تنهایی خود دلتنگ است

و بخوان در گوشش شعرم را و بگو

باور کن یک نفر خواب تو را می بیند.ماچ

یارب تو چنان کن که پریشان نشوم

محتاج به بیگانه و خویشان نشوم

بی منت خلق خود مرا روزی ده

تا از درگاه تو بر در ایشان نشوملبخند

                                            (از دوستای خوبم )

/ 0 نظر / 8 بازدید