آدم های موفق چگونه فکر می کنند

 

افق بازتری را می بینند چون به فراتر از خود و جهان اطرافشان می اندیشند.

با تمرکز افکار نامربوط و مزاحم را از ذهن خود دور می کنند.

با خلاقیت تمام راهها را آزمایش کرده و خود را محدود نمی کنند.

واقع بین هستند چون بر مبنای حقایق موجود همه چیز را می بینند.

با تدبیر برای هر کاری برنامه ریزی دقیقی دارند.

با مثبت نگاه کردن به تمام راه حل ها می توانند بهترین  را انتخاب کنند.

با عبرت از گذشته درس های آن پیر تجربه را در زندگی به کار می برند.

فعال هستند و از روزمرگی و تنبلی بیزارند.

با دیگران هم فکری می کنند با مردم هستند و از نظر  آنها بهره می جویند.

متواضعانه به دیگران توجه می کنند و برای همه انسانها ارزش قایلند.

سرچشمه ها را می جویند زیرا می دانند همه چیز از آن جا نشات می گیرند.

 

{برگرفته از کتاب جرأت داشته باش، ارزو کن ...قدم بردار  نویسنده: جان سی مکسول}

* کتاب بسیار زیبایی که من واقعا از ان درس گرفتم.  این کتاب شما را برای رسیدن به آرزوهای بزرگتان یاری می کند.

/ 1 نظر / 11 بازدید
کامران

نکات بسیار جالب و در عین حال پیش پا افتاده ای است که متاسفانه بیشتر اوقات از اونها غافل هستیم .