خانه ی دوست کجاست؟
چه کسی می پرسید
خانه ی دوست زمانی به پس کوچه ی تنهایی بود
با دری باز، و یک پنجره ی رو به خدا
باغچه ای داشت پر از اطلسی همدردی
بوی عطر دل پاک، همه جا حس می شد
تک درخت ته باغ، پُر ز برگ دلِ خوش
که به آهنگ نسیم سحری می رقصید
ولی امروز دگر خانه تهی ست
قفل نفرت بدرش بسته کسی
در پس پنجره اش پرده ی رخوت پیداست
بوی حسرت ز در و پیکر خانه جاری ست
خانه متروک شده از نم بیرحمی ها
تک درخت ته باغ، شده مسموم ز هوای نفرت
... دیر زمانیست که در این خانه کسی
ننهادست قدم با دل باز 

خانه دوست کجاست؟

/ 4 نظر / 8 بازدید
رضا

به اندازه دنیا دوستش دارم ... سر بزن لینکم کن که لینکت کردم

علی مرادی

سلام دوست عزیز! فقط می تونم بگم بیا که به کمکت نیاز دارم!!!![ناراحت] منتظرمااااااااااااا[نگران]

فرشته

سلام مهربون خانه دوستی ما اینجاست ونشانش همه اهل جهان می دانند. تو اگر طالب این خانه بودی به سراغم بیا آپم

فرزاد

[گل][گل][گل][گل][گل][قلب]