امشب دلم گرفته قد دنیا. حالا می فهمم دنیا چقدر بزرگه چون اندازه دلتنگی من خیلی بزرگه.هیچی نمی تونم بنویسم اگر چه بغضی در گلو دارم که توش همه ناگفته هاست.

/ 4 نظر / 9 بازدید
ساحل

مگر قرار نبود در اين مواقع به من زنگ بزني؟ پس دوستي به چه دردي مي خوره؟؟

ساحل

مگر قرار نبود در اين مواقع به من زنگ بزني؟ پس دوستي به چه دردي مي خوره؟؟

شهروز

دکتر شریعتی می گه: وقتی نمی تونی فریاد بزنی ناله نکن!خاموش باش،قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟ تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آروزهایت باشی... برای تمام آروزهایی که می میرند .....سکوت می کنم..... سنگین تر از فریاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!