تقدیم به همنوعان من:

زن عشق می کارد و کینه درو می کند ...

 

دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر ...

 

می تواند تنها یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسرهستی ...

 

برای ازدواجش  در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمانی بخواهی به لطف قانونگذار می توانی ازدواج کنی ...

 

در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو ...

 

او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی ...

 

او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی ...

 

او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد ...

 

او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی ...

 

او مادر می شود و همه جا می پرسند نام پدر ...

 

و هر روز او متولد میشود؛  عاشق می شود؛ مادر می شود؛ پیر می شود و میمیرد ...

 

و قرن هاست که او عشق می کارد و کینه درو می کند

چرا که در چین و شیارهای صورت مردش به جای گذشت زمان جوانی بربادرفته اش را می بیند

و در قدم های لرزان مردش، گام های شتابزده جوانی برای رفتن

و درد های منقطع قلب مرد  سینه ای را به یاد می آورد که تهی از دل بوده

و پیری مرد رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند ...

 

و اینها همه کینه است که کاشته می شود در قلب مالامال از درد ...

 

و این، رنج است.

دکتر شریعتی

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
ashk

سلام خیلی جالب بود ممنون که به من سر زدی زن از نظر من بهترین مخلوق خداست توصیفش سخته زن یعنی زنگی عشق محبت فردا شاید این عقاید عوض بشه وزن به جایگاه اصلیش راه پیدا کنه

شاهین

دختران همچون کالاازحانه ای به خانه ای دیگرمنتقل میشوند شادیهایشان زائل میگردندومثل کالایی عتیقه درخانه هاانجاکه تاریکی وزوال تدریجی وجودداردجامیگیرند.تمدن جدیدباعث بالارفتن شعورزن شده بیشترازگذشته اماباافزایش حرص وازعده ای دردهاو رنجهایش زیادترشده است.امروززن به بینایی تبدیل شده که درتاریکی شب زندگی میکنداگرزن ازجهتی تکامل یابدوازجانبی دیگرعقب بماندعجیب نیست چراکه گردنه هایی که به قله کوه ختم میشونداز پناهگاه های دزدان و بیشه ی گرگهاخالی نیستند.....امیدبه روزی که زیبایی بامعرفت- وهنرمندی بافضیلت- وضعف جسمانی باقوت نفس یکجادرزن جمع شود.

ashk

سلام ایام محرم رو خدمت شما تسلیت میگم امیدوارم وقت کنین و نیم نگاهی به شعر جدیدم بندازید نظرتون راهگشای منه منتظر قدوم بهاری شما بر سنگ فرش نیستان