Why God Made Mothers

Why God Made Mothers

 

 وقتی خدامادرانرا می آفرید در روز ششم تا دیروقت کارمی کرد.
فرشته‌ای اومد و پرسید: چرا اینقدر روی این یکی وقت می گذاری؟
وخدا پاسخ داد :
می دونی چه خصوصیاتی در نظر گرفتم تا درستش کنم؟

باید قابل شستشو باشه ولی پلاستیکی نباشه. بیش از 200 قسمت قابل حرکت داشتهباشه که قابل تعویض باشند. و باید بتونه از همه جور غذا استفاده کنه. .باید بتونههم زمان سه تا بچه رو در آغوش بگیره . با یه بوسه  که از زانوی زخمی تا قلب شکستهرو شفا بده. و همه اینها رو باید فقط با دو تا دست انجام بده.

فرشته تحت تأثیر قرار گرفته بود .
فقط دو تا دست غیر ممکنه . مطمئنی اینیک مدل درست و استاندارده ؟
این همه کار برای امروز زیاده بقیه‌اش رو بگذاربرای فردا و تکمیلش کن

نمی تونم دیگه آخرای کارمه. چیزی نمونده که موجودی را که محبوب قلبم هست روکامل کنم.
وقتی بیمار می شه خودش، خودش رو معالجه می کنه و می تونه 18 ساعت درروز کارکنه .

فرشته نزدیکتر اومد و زن رو لمس کرد:
این که خیلی لطیفه!!
بله لطیفه. ولی خیلی قوی درستش کردم . نمی تونی تصور کنی چه چیزهایی رو می تونه تحمل کنه و برچه مشکلاتی پیروز بشه.

فرشته پرسید : می تونه فکر کنه ؟
خدا پاسخ داد : نه تنها فکر می کنه میتونه استدلال و بحث و گفتگو کنه .

فرشته گونه زن رو لمس کرد: "خدا فکر کنمبار مسئولیت زیادی بهش دادی ! سوراخ شده و داره چکه می کنه !"

خدا اشتباه فرشته رو تصحیح کرد : چکه نمی کنه - این اشکه .
فرشته پرسید :به چه دردی می خوره ؟
اشکها روش او هستند تا غمهاش، تردیدهاش، عشقش ، تنهائیش،رنجش و غرورش را بیان کنه .
فرشته هیجان زده گفت :خداوندا تو نابغه ای فکر تمامچیز های خارق العاده رو برای ساختن مادرها کرده ای ..فقط یکچیزش خوب نیست.
خودش فراموش می کنه که چقدر باارزشه .   

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ناصر

بلاخره بعد از مدتها نوشتي و چه شاهكار نوشتي