فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
مسیح

[گل]

یک دوست خوب

شادی ات افزون و تراکم لبخند قرین صورت مهربانت![چشمک][ماچ]