بخاطر داشته باش که تنها تو نیستی که حقیقت را می جویی حقیقت نیز در جستجوی توست.

بارها و بارها دست حقیقت بسیار به تو نزدیک شده است.

چنان نزدیک که شانه ات را لمس کرده است.

ولی تو شانه خالی کرده ای و گریخته ای.

"اوشو"

/ 0 نظر / 8 بازدید