من از این دنیا خواهم گذشت اما فقط یکبار

هر خوبی ای که می توانم بکنم و هر مهربانی بگذار بکنمُُ،

 در همین بار

مگذار از خوبی دور بمانم و مهربانی را نادیده انگارم هر بار

زیرا از این راه نخواهم گذشت دیگر بار.

/ 1 نظر / 2 بازدید
فرزاد

نه هنوز نيومده راه افتادي بابام جان . پاينده و کامياب باشي