کسی می تواند در پا ی عشق بمیرد که پیش از آن زندگی در پیش چشم های وی مرده باشد. دکتر شریعتی 

/ 1 نظر / 4 بازدید