انواع عقود اسلامی و موارد استفاده آن:
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦ : توسط : آزاده

ما همه روزه با عناوین مختلفی از عقود مواجه می شویم بدون اینکه تعریف درستی از آنها داشته باشیم.لذا تصمیم گرفتم تعریف مختصری از هر یک از عقود شرح دهم .امید است مورد استفاده واقع شود.

مضاربه:

قراردادیست که به موجب آن بانک سرمایه نقدی مورد نیاز را در اختیار متقاضی قرار می دهد تا متقاضی یا عامل ، پس از انجام تجارت و کسب سود، بانک را در سود حاصل شریک گرداند.

موارد استفاده:بازرگانی داخلی،صادرات و واردات

فروش اقساطی:

واگذاری عین(جنس)به ارزش تعیین شده به غیر می باشد.به عبارت دیگر بانک مال مورد نظر مشتری را خریداری و به طور اقساطی به او می فروشد.

موارد استفاده:اموال منقول، مواد اولیه،لوازم یدکی،خرید واحدهای مسکونی

مشارکت مدنی:

مشارکت بانک با متقاضی سرمایه گذاری برای خرید یا ساخت به طوری که تا اتمام دوران بازپرداخت بخشی از آن در تملک بانک باقی می ماند.

موارد استفاده:احداث ساختمان-اجرای طرحهای تولیدی و...

اجاره به شرط تملیک:

عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد.

جعاله:

التزام شخص به ادای مبلغ به اجرت معلوم درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

سلف:

پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.

انواع دیگر عقود شامل قرض الحسنه،مشارکت حقوقی، بیع دین،مساقات و مزارعه است.