ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٩ : توسط : آزاده

چگونه بچگی کنیم؟

"همه بچه ها هنرمند هستند آنچه مهم است هنرمند ماندن در بزرگسالی است" پیکاسو

در قدم اول بایدبدانیم هیچ تغییری یک دفعه اتفاق نمی افتد و ما نمی توانیم به یک باره از یک ادم خمیده و ناراحت به ادم شاد تبدیل شویم. ابتدا باید تصمیم بگیریدخیلی محکم و بدبینی را کنار بگذارید. به عنوان نمونه جلوی اینه برای خود برقصید ادا در بیاورید و در لحظه زندگی کنید . چشم هایتان را ببندید و رویا پردازی کنید.

با خودتان بازی کنید. بیرون بروید.سرسره سواری کنید.فریاد بکشید و موهایتان را دم موشی ببندید.مثل بچه ها به اطراف نگاه کنید.در لحظه زندگی کنید. موبایلتان را چند ساعت خاموش کنید. به اتفاق دیروز فکر نکنید. به فردا هم فکر نکنید.فقط به کاری که انجام می دهید مشغول باشید.

دنیا را با چشم تازه نگاه کنید از دریچه ای نو. آن وقت دنیا جای دیگری می شود.جایی که هر لحظه در آن معجزه ای رخ می دهد اتفاق های پیش بینی نشده. باور کنید خود شما یک معجزه هستید و هر لحظه برای شما هدیه ای همراه خواهد داشت.کوچک و بزرگ.                                                                       

 (مجله سلامت)