ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ،۱۳۸٩ : توسط : آزاده

فقر

میخواهم  بگویم ......

فقر  همه جا سر میکشد .......

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ......

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست  .......

فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ......

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....

فقر ،  همه جا سر میکشد ........

                    فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..

                  فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است ..

                                                                                      دکتر شریعتی

 


 
عشق رقص زندگی
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٩ : توسط : آزاده
  • زندگی زندان نیست زندگی مجازات نیست زتدگی یک پاداش است و به آنهایی تقدیم می شود که لیاقتش را دارند.
  • میل به عشق قاطعانه ترین نشانه برای اثبات وجود خدا است گواه دیگری وجود ندارد چون انسان عشق می ورزد پس خدا وجود دارد چون انسان بدون عشق نمی تواند زندگی کند پس خدا وجود دارد.
  • عشق عطر و طراوتی است که باید با دیگران تقسیم کرد هر چه بیشتر ببخشی بیشتر بدست می آوری. هر چه کمتر ببخشی کمتر داری. هر چه بیشتر ببخشی به همان نسبت عشق فزونتری از هسته وجودت به بیرون می تراود.
  • اگر کسی تو را دوست دارد از او متشکر باش ولی چیزی از او مطالبه نکن زیرا او اجباری برای دوست داشتن تو ندارد.
  •  اگر بتوانی خوب بخندی و خوب گریه کنی زنده هستی
  • انسان اندوهگین نمرده است ولی زنده هم نیست ائ جایی میان مرگ و زندگی سرگردان است.

                                                     اوشو